KAPULÁZ ELŐTT

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön TÁMOP-5.6.1.A-11/4.-2011-0022 sz.projektje

A projekt megvalósulása a célcsoport képzése és foglalkoztatása, valamint a mentorálás kapcsán tervezzük a további szervezettek való együttműködést.

A szakmai programokba bevont partnerszervezetek

A képző, tréninget lebonyolító szakemberek és/vagy szervezetek kiválasztása az értékhatártól függően közbeszerzési eljárás keretében történik, így azok jelenleg még nem ismertek. Itt csak jelezzük, hogy az elmúlt időszakban a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben számos oktatási program zajlott le. A közoktatási intézmények közül kiemelhető a soproni Vas- és Villamossági Szakközépiskola, amely intézményt többek között az EQUAL projektünkbe is bevontuk. A tervezett tréningek kapcsán több térségi intézmény is szóba jöhet, de a kiválasztás feltételei között feltétlen megjelenik a büntetés-végrehajtási intézményi referencia és tapasztalat megléte is.

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A korábbi években elsősorban is a Gy-M-S Megyei Munkaügyi Központtal alakult ki szoros munkakapcsolatunk. A projekt keretében megvalósított rendezvényeken előadóként, résztvevőként feltétlen számítunk a kirendeltségek munkatársaira. Számítunk továbbá a segítségükre a célcsoportba tartozó, a projekt során esetlegesen szabadulók munkába helyezésében is.

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

A pártfogói szolgálat munkatársait korábbi projektjeinkbe is bevontuk. Bevonásuk indoka, hogy tevékenységük közvetlen kapcsolódik a szabadulás folyamatához, illetve a szabadulók integrációjához. Terveink szerint a mentorok egy része és a vezető mentor is a Pártfogói Szolgálatok munkatársai közül kerülnek majd ki. Feltétlen számítunk a részvételükre a további szakmai programokon, így a work-shopokon, konferenciákon is.

Szabadulók integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek

A régióban is több olyan civil és egyházi karitatív szervezet működik, melyek célcsoportját a fogvatartottak, illetve a szabadulók teszik ki. Szándékaink szerint a civil szervezetek segítenek majd a célcsoport mentorálásában, lakhatási feltételek biztosításában, valamint részt vesznek a projekt keretében rendezett rendezvényeinken is.