KAPULÁZ ELŐTT

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön TÁMOP-5.6.1.A-11/4.-2011-0022 sz.projektje

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.6.1.A-11/4 komponensében. A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású. A projekt célja, hogy 60 fő hosszú ítéletes elítélt családi kapcsolatait erősítsük egy olyan komplex projekttel, amelyben tréningek, játékok, sportnapok családi napok és egyéb foglalkozások kerülnek lebonyolításra.

1. Konzorciumi partnerünk: Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ
2. Összköltségvetés: 43.432.159 Ft
3. Támogatási intenzitás: 100%
4. Támogatás formája: vissza nem térítendő
5. Célcsoport: 60 fő hosszú ítéletes elítélt, aki legalább 5 éves szabadságvesztés büntetést kapott, ebből legfeljebb 5, legalább 3 év még hátra van a szabadulásig, és rendelkezik legalább 8 általános iskolai végzettséggel. Másodlagos célcsoport a fogvatartottak családtagjai, illetve a nevelők.
6. A projekt időtartama: 20 hónap, 2012. szeptember 1-től 2014. április 30.
7. Tevékenységek:
     • Projektmenedzsment
     • Mentorok (3 fő)
     • Egyéni fejlesztési tervek készítése minden célcsoporttagról
     • Szociális készségfejlesztő tréning (konzorciumi partner végzi)
     • Életvezetési tréning (konzorciumi partner végzi)
     • Kulcskompetencia fejlesztés
     • Állampolgári és jogi ismeretek tréning
     • Egyéni felzárkóztató programok (az esetleges lemorzsolódás ellen)
     • Családi napok - (6 alkalommal, konzorciumi partner végzi)
     • Sportnapok (3 alkalommal az intézet sportpályáján)
     • Akvarisztika és terrarisztika (állatterápia halakkal és egyéb kisállatokkal
     • Szakmai szupervízió
     • Nevelői burn-out tréning (a nevelői munka motivációjának elősegítése érdekében)
     • Nevelői munkaerő-piaci tréning
     • Szakmai work-shop-ok 3 alkalommal különböző témákban
     • Nyitó- és záró konferencia
     • Sajtótájékoztató 2 alkalommal
     • honlap készítés
8. A projekt jelenlegi állása: a támogatási szerződés előkészítése

A programot egy konzorciumi partnerrel valósítjuk meg, a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központtal, hiszen ők nem csak gyermekvédelemmel, hanem családgondozással is foglalkoznak. A program során ők delegálnak egy tapasztalt kollégát, aki a projekt 20 hónapjának teljes hossza alatt a családi kapcsolatokért felelős munkatárs lesz.
A program jelenleg a támogatási szerződés aláírása előtt van, illetve ezzel egyidejűleg az előkészítési szakasz zajlik, így különösen a bevonni kívánt szakemberek kiválasztásának kritériumait határoztuk meg, a célcsoport kiválasztása zajlik, valamint egyéb, a projekt zökkenőmentes végrehajtásához szükséges feltételeket teremtjük meg. A célcsoport kiválasztása azért érdekes kérdés, mert a pályázatban célcsoportként olyan elítélteket határoztunk meg, akik hosszú ítéletesek, vagyis még legalább 3 év hátra van nekik a kedvezmény nélküli szabaduláshoz. Ezen kívül olyan további feltételekhez kötöttük a projektben való részvételt, mint a befejezett 8 általános iskolai végzettség, és az, hogy a bírósági ítélete legalább 5 évre szólt, és ebből minimum 3, de maximum 5 év van hátra. A projekt további különlegessége az, hogy bár a fogvatartottak az elsődleges célcsoport, meghatároztuk a másodlagos célcsoportot is, mégpedig a hozzátartozókat, házastárs, élettárs, gyermekek, esetleg unokák.

A családtagokkal való kapcsolatfenntartás a fent említett, erre a feladatra kijelölt munkatárs közvetítésén keresztül történik. A fogvatartottak is, és a családtagjaik is megkapnak minden szükséges segítséget tőle.
A projekt segítségével azt szeretnénk elérni, hogy azoknak a fogvatartottaknak, akik hosszú ítéletüket töltik, ne kopjanak el családi kapcsolataik, hiszen enélkül a szabadulás utáni élet minden bizonnyal kudarccal végződne. A családtagok szabadságvesztési idő alatti bevonása a fogvatartott életébe általunk már korábban is fontosnak tartott szempont volt, hiszen családi beszélőt és családkonzultációs beszélőt is vezettünk be már korábban is. Elvárásunk az is, hogy a gyermekeikkel együtt töltött néhány nap a fogvatartottak számára nem csak a szabadulás utáni kapcsolataiban fog pozitív hatást mutatni, hanem a büntetés letöltése közben is szabálykövető magatartást fog folytatni az elítélt.