KAPULÁZ ELŐTT

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön TÁMOP-5.6.1.A-11/4.-2011-0022 sz.projektje

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 1886-ban épült, kezdettől fogva büntetés-végrehajtási intézetként funkcionált. Feladata a jogerősen kiszabott szabadságvesztés-büntetések végrehajtása, illetőleg az előzetes letartóztatás és elzárás foganatosítása.

Az intézet a szigorúbb rezsim alatt működő fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztéseket hajtotta és hajtja végre. Intézetünk a XX. század történelmének viszontagságos időszakaiban fontos szerepet játszott: a nyilas uralom, valamint a Rákosi korszak alatt politikai okokból letartóztatottak töltötték büntetésüket falainkon belül. Intézetünkben hajtották végre Bajcsy-Zsilinszky Endre kivégzését is.
Az intézmény a Nyugat-Dunántúl egyik meghatározó büntetés-végrehajtási intézménye. Méretéből és besorolásából adódóan nem csak megyei, és regionális, de országos szerepet is betöltő intézmény.
Az intézményben jelenleg 664 fő fogvatartott van az alábbi megoszlás szerint:

A fogvatartás jellege szerint (fegyház, börtön, illetve biztonsági fokozat szerint) 558 fő jogerős
     • ebből 287 fő fegyházas
     • 274 fő börtönös
     • 7 fő fogházas
     • előzetes letartóztatott: 58 fő
     • távollévő (jelenleg, különféle okokból, pl. kórház, szállítás stb): 41 fő
     • megőrzéses (akik nem nálunk vannak nyilvántartva, d ideiglenesen tartózkodnak itt): 5 fő

A biztonsági fokozat szerint:
     • 4-es biztonsági csoportos: 38 fő
     • 3-as biztonsági csoportos: 252 fő
     • 2-es biztonsági csoportos: 397 fő
     • a drogprevenciós körletrészen 25 fő van elhelyezve
     • idegen állampolgár: 14 fő

Az iskolai végzettség szerint:
     • 8 általános alatti: 288 fő
     • 8 általános: 335 fő
     • érettségi: 36 fő
     • felsőfokú végzettségű: 13 fő

Területileg az alábbi megyékből származnak:
     • Baranya: 40 fő
     • Bács-Kiskun: 10 fő
     • Békés: 3 fő
     • Borsod-Abaúj-Zemplén: 19 fő
     • Csongrád: 2 fő
     • Fejér: 27 fő
     • Győr-Moson-Sopron: 147 fő
     • Hajdú-Bihar: 8 fő
     • Heves: 5 fő
     • Jász-Nagykun-Szolnok: 7 fő
     • Komárom-Esztergom: 50 fő
     • Nógrád: 6 fő
     • Pest: 109 fő
     • Somogy: 39 fő
     • Szabolcs-Szatmár-Bereg: 12 fő
     • Tolna: 14 fő
     • Vas: 16 fő
     • Veszprém: 46 fő
     • Zala: 47 fő

Az intézeti dolgozók statisztikai állományi létszám jelenleg 303 fő. Közöttük a projekt szempontjából releváns személyek kiemelten az alábbiak:
     • nevelőtisztek: 15 fő
     • pszichológusok: 2 fő
     • szociális előadók: 4 fő

Az intézetben a folyamatos őrzés, felügyelet a folyamatos váltásos rendszerrel oldható meg. Összesen 4 szakasz teljesít szolgálatot, közülük egy csoport körletfelügyelő, egy másik csoport biztonsági felügyelő. A körletfelügyelők a fogvatartottak elhelyezési körletén látják el a büntetés-végrehajtással kapcsolatos feladataikat, míg a biztonsági felügyelők a fogva tartás biztonságáért felelősek (őrtorony, kapuk, előállító őrök, kutyás szolgálat, akciócsoport).

Az intézet élén az intézetparancsnok áll, aki egy személyben felelős a törvényes működésért. Egy helyettese van, aki közvetlenül alá tartozik. A következő szinten az osztályvezetők, és az ő helyetteseik vannak (gazdasági osztály, biztonsági osztály, fogvatartási ügyek osztálya, egészségügyi osztály, informatikai osztály, személyügyi és szociális osztály, valamint parancsnoki törzs, ahová a fegyelmi tiszt, a jogtanácsos, a belső ellenőr, a munkavédelmi és tűzvédelmi előadók, a pályázati és közbeszerzési referens tartozik). Az egyes osztályokon belül vannak főelőadók, előadók és segédelőadók. A fentiek nagyjából lefedik az adminisztratív állományt.

A modern büntetés-végrehajtás rendkívül nagy változáson ment keresztül 1989. óta. Ma már a fogvatartottak idejének hasznos strukturálására fókuszál az intézet, vagyis az a cél, hogy minél több képzési és kulturális programon vehessenek részt az elítéltek.

A fogvatartási ítélet végrehajtása, azaz az elzárás szakszerű biztosítása mellett elengedhetetlen feladatunk, hogy olyan programokat szervezzünk, melyek a fogvatartottak képzését, munkaerő-piaci (re)integrációját segítik elő. Ezeket a programokat főként pályázati forrásokból igyekszünk megvalósítani, többek közt az EQUAL vagy a „KAPULÁZ- Esély az életre” projektet, melyek mind a fogvatartottak szabadulás utáni munkaerő-piaci reintegrációját segítették elő. Ezen kívül külső szervezetek is folytattak, folytatnak különböző projekteket az intézetben, mint drogprevenciós program, elítélt színjátszó kör vagy informatikai képzés. Mindezek segítségével igyekszünk elkerülni a szabadult fogvatartottak visszaesését, amellyel hozzá tudunk járulni a közbiztonsághoz, illetve a munkanélküliség csökkentéséhez.

Szervezetünk alapvető célja több mint 120 év alatt nem változott. Mindamellett, hogy a biztonságos őrzés, felügyelet megvalósuljon, illetve fogolyszökés és egyéb rendkívüli esemény ne következzen be, célunk, hogy folyamatosan bővüljön a fogvatartottak számára szervezett programok palettája. Ezzel a büntetés-végrehajtás alapvető célját érhetjük el, mely szerint: a büntetés-végrehajtás feladata, hogy jogszerűen végrehajtsa a szabadságvesztés büntetéseket, fenntartsa az elítéltek önbecsülését, fokozza felelősségérzetüket, valamint az, hogy felkészítse őket a szabadulás utáni, a társadalom elvárásainak megfelelő önálló életre. A magyarországi bv. jövőbeli fejlődése is e belső tevékenységek hatékonyságában rejlik. A fejlődés útja nagyban függ a bv. társadalmi megítélésétől is, mely jelenleg meglehetősen negatív. Költségvetési keretünk igen szűkös, ezért a fent említett programokat külső forrás bevonásával, főként pályázati pénzből finanszírozzuk.